Skip to content

१००+ आईसाठी स्टेटस : Marathi Messages Status for Mother

Best Marathi Messages Status for Mother to show your gratitude and love towards your mom! Majhi Aai!

Here, we have all messages, quotes and SMS for Aai, and that too in Marathi language. Show your love towards your mom with these beautiful Marathi messages for Mother(आईसाठी स्टेटस). Of course, there’s no way to repay your mom for what she does day in and day out, but a sweet little gesture, as small as a message, can let her know what she really means to you.

So wish your mother for all her commitment and love she has conferred on you for years and asked nothing for in return. Every mother is special in her own unique way. So it is time to make your ‘Aai’ happy with some messages for her birthday or mother’s day or to express your thank you.

Be it emotional or touching messages that make your mother all senti, or fun-loving quotes that make her laugh; we have them all. We also have Birthday wishes in Marathi for Mother that will make her feel special and honored!

So it is time now to extend your gratitude towards your Aai, and send her a lovely SMS message every day, as we have many of the msg for mother in Marathi… And once your mother is happy and has a smile on her face, you know whom to thank – Aamchimarathi !!!

We also have great Mothers’ Day Messages in Marathi to sway your moms away, or to be put on Facebook and WhatsApp as statuses! Pick out the best SMS messages in Marathi for your mom and just copy them to paste anywhere you want!

Go on, make your mom the happiest!

१००+ आईसाठी स्टेटस : Marathi Messages Status for Mother

Marathi Charolya Aai

मुंबईत घाई, शिर्डीत साई, फुलांत जाई आणि गल्ली गल्लीत भाई
पण या सगळ्यात भारी आपली आई

आई तुझी सेवा हेच माझ पुण्य
आई तुझ्यापुढे हे जग आहे शून्य
आई तू नेहमी सुखी रहावी,
तुझी साथ आम्हाला आयुष्यभर मिळावी

जगातील अनमोल काय असेल तर ती आपली आई
तिच्याइतकं प्रेम कोणी देतही नाही

आई तुझ्या चेहर्‍या वरचे हास्य हे असेच गोड राहु दे
आई तुझ्या मायेच्या वर्षावात आम्हाला आयुष्यभर न्हाहू दे

आई तुझ्या चेहर्‍या वरचे हास्य हे असेच राहु दे
आणि असेच माझ्या जीवनाला अर्थ येऊ दे

आई लेकराची माय असते
वासराची गाय असते
दुधाची साय असते
धरणाची ठाय असते
आई असते जन्माची शिदोरी
सरतही नाही अन उरतही नाही

Aai Sathi Marathi Charolya

मुलगा कसाही असो, आई कायम त्याच्या पाठीशी उभी राहते
ही आपली मायाळू परंपरा आहे

आईसाठी कोणतीही गोष्ट सोडा
पण कोणत्याही गोष्टीसाठी आईला सोडू नका

आई म्हणजे मंदिराचा उंच कळस
आई म्हणजे अंगणातील पवित्र तुळस
आई म्हणजे भजनात गुणगुणावी अशी संतवाणी
आई म्हणजे वाळवंटात प्यावे असे थंड पाणी

आई सगळ्यांपेक्षा वेगळी का असते?
कारण,पावसात भिजून आल्यावर…
ताई म्हणते, “थोडा वेळ थांबता आलं नाही का?”
दादा म्हणतो,”थोडं लवकर निघता आलं नाही का?”
बाबा म्हणतात, “छत्री घेऊन जाता येत नाही का?”
पण आईच जवळ घेऊन डोकं पुसत म्हणते, “मेलं ह्या पावसाला पण कधी यावं काय कळतंच नाही

Birthday Wishes for Mummy in Marathi

माझी आई माझ्यासाठी करोडोमध्ये एक आहे,
जसा चंद्र चमकतो असंख्य तार्‍यांमध्ये.
Happy Birthday Mummy

आयुष्याच्या वळणावर तूच होती सोबत … ती म्हणजे माझी आई

एकदा फुललेले फुल पुन्हा फुलत नाही
एकदा मिळालेला जन्म पुन्हा मिळत नाही
हजारो माणसे मिळतील आयुष्यात पण
आपल्या हजारो चुकांना क्षमा करणारे आई बाप पुन्हा मिळणार नाहीत

देवाची पूजा करून आई मिळवता येत नाही, पण आईची पूजा करून देव मिळवता येतो

डोळे मिटुन प्रेम करते ती प्रियसी
डोळे मिटल्यासारखे प्रेम करते ती मैत्रिण
डोळे वटारुण प्रेम करते ती पत्नी आणि
डोळे मिटेपर्यंत प्रेम करते ती फक्त आई

बायकॊच्या पदराला तॊड पुसले तर बायको म्हणते पदर खराब होईल.
पण आईच्या पदराला तोंड पुसले तर आई म्हणते बाळा पदर खराब आहे
देव प्रत्येकाच्या घरी जाऊ शकत नाही म्हणून त्याने निर्माण केली ‘आई’

पूर्वजन्माची पुण्याई असावी जन्म जो तुझ्या गर्भात घेतला
जग पाहिलं नव्हत तरी नऊ महिने श्वास स्वर्गात घेतला

दु:खात हसवी, सुखात झुलवी, गाऊनी गोड अंगाई.
जगात असे काहीही नाही, जशी माझी प्रिय आई.
ठेच लागता माझ्या पायी, वेदना होती तिच्या ह्रदयी.
तेहतीस कोटी देवांमध्ये, श्रेष्ठ मला मझी “आई”.

आई म्हणजे मायेचा पाझर, आईची माया एक आनंदाचा सागर
आई म्हणजे घराचा आधार, आई विना ते गजबजलेले घरच असते निराधार
Happy Birthday Mother

WhatsApp Status for Mother in Marathi

सर्व गुन्हे माफ होणारे जगातील एकमेव ठिकाण म्हणजे – आईचे हृदय

तुमच्या आईला माझ्याकडून धन्यवाद सांगा कारण
तिने माझ्यासाठी छान आणि जीवाला जीव देणारे मित्र या जगात आणले

घर सुटत पण आठवण कधीच सुटत नाही, जीवनात आई नावाचं पान कधीच मिटत नाही
सारा जन्म चालून पाय जेव्हा थकून जातात, शेवटच्या श्वासाबरोबर आई हेच शब्द राहतात

“आ” म्हणजे “आत्मा”, “ई” म्हणजे ईश्वर (परमात्मा)
आत्मा व परमात्मा यांचे एकरूप ती आई

Mothers Day SMS Messages

सकाळी दोन धपाटे घालून उठवते ती आई, उठवल्यावर आवडता नाश्ता समोर मांडते ती आई
नाश्त्या नंतर डब्याची चिंता सुरु करते ती आई, काय करीन ते घेऊन जा म्हणताना सगळं आवडीचे करते ती आई
पदराला हात पुसत सांभाळून जा म्हणते ती आई, परतीची आतुरतेने वाट बघत असते ती आई
आपण झोपत नाही तोवर जागी असते ती आई, आणि जिच्याशिवाय आपले आयुष्य अपूर्ण ती फक्त आईच
Happy Mothers Day

खिशातल्या हजार रुपयांची किंमत सुद्धा लहानपणी आईने गोळ्या खाण्यासाठी दिलेल्या एक रुपयापेक्षा कमीच असते..

आई कोणिच नाही गं येथे आधार मनाला देणारं
सर्व चुका माफ करुन तुझ्यासारख प्रेमान जवळ घेणारं
आई कोणीच नाही गं माझं आसरा मनाला देणारं
मायेन रोज कुशित घेऊन झोपणारं

एका मुलाने ब्रेकअपच्या वेळी केलेलं वक्तव्य…
“माझं प्रेम तु जरी मान्य केल नाही तरी मी तुझ्यासाठी जीव नाही देणार.
तुला दुसरा मुलगा जरूर मिळेल, पण माझ्या आईला पुन्हा मी मिळणार नाही”

तुझ्या अपरंपार कष्टाच आज बीज होऊ दे, डोळे मिटून बसलेल्या नशिबाचे आज चीज होऊ दे
तु पार केलेस डोंगर दुखाचे, पाखरांच्या पोटात जाळ होऊ दे
किती सहन केलस आयुष्य यातनांचं, आज मला तुझं आभाळ होऊ दे.

Aai Marathi Status

आई ही एकमेव व्यक्ती आहे जी तुम्हाला इतरांपेक्षा नऊ महिने जास्त ओळखत असते

दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असो, कि सुखाचा वर्षाव होत असो,
मनाला चिंतेचे ग्रहण लागलेले असो, कि आठवणीचे तारे लुकलुकत असो, आठवते ती फक्त “आई”

जेव्हा एखाद्याच्या घरी भाकरीचे चार तुकडेच आहेत आणि खाणारी तोंडे पाच आहेत,
तर त्या घरातील एकच व्यक्ती मला भूक नाही असे म्हणते, ती म्हणजे “आई”

आईच्या गळ्याभोवती तिच्या पिल्लाने मारलेली मिठी
हा तिच्यासाठी नेकलेस पेक्षाही मोठा दागिना आहे

Aai Charoli in Marathi

हृदयाच्या मखमली पेटीत ठेवण्यासारखी दोन अक्षरे ती म्हणजे “आई”

परमेश्वराला प्रत्येकाच्या घरी राहणे शक्य नव्हते म्हणून प्रत्येकाला आई दिली

“आई”, दोन शब्दात सार आकाश सामाऊन घेई,
मिठीत तिने घेता लहान वाटे भुई,
ओरडा ही तीचा भासे जणू गोड गाणी,
वादळ, वारे, ऋतू सारे तिच्याच मिठीत विरून जाई

जगी माउलीसारखे कोण आहे,
जिचे जन्मांतरीचे ऋण आहे,
असे ऋण हे ज्यास व्याज ही नाही,
या ऋणाशिवाय जगण्यात साज ही नाही,
जिच्यासारखे कौतुक बोल ही नाही,
जिच्या यातनांना जागी तोड ही नाही,
तिचे नाव जगात आई,
आई एवढे कशालाच मोल नाही

Happy Birthday Wishes to Mother in Marathi

आत्मा आणि ईश्वर यांचा संगम म्हणझे आई..
आई तुला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा..

आयुष्यात दोन व्यक्तींची खूप काळजी घ्या…
१. तुम्ही जिंकण्यासाठी स्वत: आयुष्यभर हरत राहिले ते बाबा
२. तुमच्या हरण्याला सतत जिंकणं मानत आली ती आई
Happy Birthday Aai

माझ्या विषयी सांगताना तुला विसरणे शक्य नाही
तुझ्या उल्लेख शिवाय माझी ओळख पूर्ण नाही
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई
Happy Birthday Mom

घराला येते प्रसन्नता तुझ्या स्पर्शाने, आयुष्याला आहे अर्थ तुझ्या अस्तित्वाने
तुझा प्रत्येक शब्द जणू अमृताचा, प्रत्येक क्षणी आधार मायेच्या पदराचा
माझी प्रत्येक चूक मनात ठेवतेस, माझ्यावर खूप प्रेम करतेस
तुझ्या जन्मदिनी मागणं देवाला, खुप-खुप सुखी ठेव माझ्या आईला

Happy Birthday Aai Status in Marathi

आई म्हणजे वात्सल्याची मूर्ति, आई म्हणजे मायेचा सागर, आई म्हणजे साक्षात परमेश्वर.
आई तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा

आई आपल्या घराचं मांगल्य असते
आई आपल्या घराच्या समृद्धीच तोरण असते
आई शिवाय जीवनाला अर्थ नाही
आई वडिलांच्या सेवेशिवाय जीवनात कोणतही मोठ कर्तुत्व नाही.

आई तुला चांगले आरोग्य, सुख आणि दीर्घायुष्य लाभो, एवढीच ईश्वराकडे प्रार्थना!

आई तू चंद्र, सूर्य, तार्‍यांएवढी आयुष्यमान हो, आई तू फुलांसारखी सदैव आनंदी रहा, आई तू दिव्यासारखी आमच्या आयुष्यात सदैव प्रकाश देत रहा.

आई तू माझ्या जीवनाचा आधार
मातीच्या गोळ्याला तूच दिलास आकार
सांग आई कसे फेडू तुझे थोर उपकार
आई तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.
Birthday Wishes for Mother

Happy Birthday Aai in Marathi

हात तुझा मायेचा असुदे मस्तकावरी, झेलेन आव्हाने सारी, फिरुनी जीवन वारी
पिंजून आकाश सारे,दणकट पंखावरी, स्पर्श तुझा वात्सल्याचा,स्मरुनी जन्मांतरी
आई तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

आई, दोन शब्दात सार आकाश सामाऊन घेई,
मिठीत तिने घेता लहान वाटे भुई,
ओरडा हि तिचा भासे जणू गोड गाणी,
वादळ वारे, ऋतू सारे तिच्याच मिठीत विरून जाई!
Aai, Happy Birthday

पहील्या नजरेतील प्रेमावर माझा विश्वास आहे..
कारण, जेव्हा मी पहिल्यादा डोळे उघडले होते, तेव्हापासुनचं आईच्या प्रेमात आहे..
Happy Birthday Aai

Marathi Quotes for Mother

स्वामी तिन्ही जगाचा, आईविना भिकारी

जो आईची पूजा करतो त्याची जग पूजा करते..!
Happy Birthday आई..!

Aai Marathi Quotes
मरणयातना सहन करून जी आपली जीवनयात्रा सुरु करून देते ती आई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *