Khanderaya Zali Mazi Daina Lyrics in Marathi – खंडेराया झाली माझी दैना

Khanderaya Zali Mazi Daina Lyrics in Marathi – खंडेराया झाली माझी दैना |Vaibhav Londhe

Khanderaya Zali Mazi Daina is Marathi superhit song . This song is sung and written by Vaibhav Londe .

  • Title : Khanderaya Zali Maazi Daina.
  • Composer / Singer / Lyricist : Vaibhav Londhe

In this article you will get full lyrics of Khanderaya Zali Mazi Daina in Marathi.

Khanderaya Zali Mazi Daina Lyrics in Marathi

खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..

तिच्या भेटीसाठी माझा जीव तळमळ
झलक तिची पाहण्या आलो तिच्या घरापुढे
तिच्या भेटीसाठी माझा जीव तळमळ
झलक तिची पाहण्या आलो तिच्या घरापुढे
चेहरा तिचा डोळेभरून पहिल्या विना रे..
चेहरा तिचा डोळेभरून पहिल्या विना रे..
घाश्या खाली घास माझ्या जाईना..
जाईना रे ..

खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
चार्मिंग रूप तीच नजरेत मावणा ..
शोधून थकलो नंबर बी तिचा घावना …
चार्मिंग रूप तीच नजरेत मावणा ..
शोधून थकलो नंबर बी तिचा घावना …
झोप रातीला बी मला येईना येईना रे ..
तिच्या विना जीव माझा राहीना …
राहीना देवा ..

खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
राहीना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
राहीना देवा ..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..

Khanderaya Zali Mazi Daina Lyrics in English

Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…
Tichyavina jeev maza rahina
Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…
Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…

Tichyavina jeev maza rahina…..
Tichya bhetisathi maza jeev talmal
Zalak tichi pahanya aalo tichya gharapudhe
Tichya bhetisathi maza jeev talmal
Zalak tichi pahanya aalo tichya gharapudhe
Chehara ticha dolebharun pahilya veena re…
Chehara ticha dolebharun pahilya veena re…
Ghashya khali ghas mazya jaina
Jaina re…

Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…
Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…
Tichyavina jeev maza rahina
Charming roop tich najaret mavana…
Shoshun thakalo number ticha ghavana….
Charming roop tich najaret mavana…
Shodhun thakalo number ticha ghavana….

Zop ratila bi mla yeina yeina re….
Tichya vina jiv maza rahina…..
Rahina deva……

Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…
Tichyavina jeev maza rahina
Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…
Khanderaya zali mazi daina..
Daina ree…

Leave a Comment