Jhuk Jhuk Jhuk Juk Agingaadi Lyrics / झुकझुक झुकझुक अगिनगाडी बोल

Published by Uma on

Jhuk jhuk Aagan gadi Marathi lyrics Full Read here on AamchiMarathi.Com

झुकझुक झुकझुक अगिनगाडी मराठी

झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी धुरांच्या रेघा हवेत काढी पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया मामाचा गाव मोठा, सोन्याचांदीच्या पेठा शोभा पाहुन येऊया, मामाच्या गावाला जाऊया मामाची बायको गोरटी, म्हणेल कुठली पोरटी भाच्यांची नावे सांगूया, मामाच्या गावाला जाऊया मामाची बायको सुगरण, रोज रोज पोळी शिकरण गुलाबजामुन खाऊया, मामाच्या गावाला जाऊया मामा मोठा तालेवार, रेशीम घेईल हजार वार कोट विजारी घेऊया, मामाच्या गावाला जाऊया

Jhuk Jhuk Jhuk Juk Agingaadi Lyrics in English

Jhuk jhuk jhuk jhuk aginagaadi
Dhuraanchya regha hawet kaadhi
Palati jhaade paahuya, maamaachya gaawaala jaauya

Maamaacha gaaw mothha, sonyaachaandichya pethha
Shobha paahun yeuya, maamaachya gaawaala jaauya

Maamaachi baayako gorati, mhanel kuthhali porati
Bhaachyaanchi naawe saanguya, maamaachya gaawaala jaauya

Maamaachi baayako sugaran, roj roj poli shikaran
Gulaabajaamun khaauya, maamaachya gaawaala jaauya

Maama mothha taalewaar, reshim gheil hajaar waar
Kot wijaari gheuya, maamaachya gaawaala jaauya


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *