Gajanana Gajanana Lyrics In Marathi / गजानना गजानना

0
42

Gajanana Gajanana Lyrics In Marathi

Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi

गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय गौरीपुत्रा गजानना

देवांचा तू देव मोरया गातो तुझे गुणगान
वाट नवी चालाया दे तू शक्तीचं वरदान
तुजविण न कोणी दयाळा
माझ्या मनीची ठेवी जाण
घेऊनि वसा भक्तीचा चालू बाप्पा मोरया
बाप्पा मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय गौरीपुत्रा गजानना

तूच बुद्धिदाता, तूच पाठिराखा
तूच गणाधीशा मोरया
किती विघ्नहर्त्या तुझी सांग रूपे
तुझी किती नावे मोरया
वर शक्तिचा अन् युक्तिचा गणराया देई आम्हाला
या घोर तमी लावुनी दिवा तोडा हो भवपाशाला
बळ सत्कर्मी दे आता तू बाप्पा मोरया
बाप्पा मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय गौरीपुत्रा गजानना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here